Volikogu istung

Järgmine Karula Vallavolikogu istung toimub 21. juunil 2017. a kell 09.00 Karula valla kultuuri- ja huvialakeskuses.

Päevakorra projekt:

1. Karula Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu, majandusaasta aruanne);

2. Karula valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu, seletuskiri);

3. Vallavara võõrandamine (eelnõu);

4. Karula Vallavolikogu 06.02.2015 määruse nr 1 „Karula valla lasteaia pedagoogide töötasustamise alused" muutmine (eelnõu);

5. Avaldustele vastamine.