Projekt „Karula noored õue tegutsema!“

Karula Vallavalitsus viis ellu projekti „Karula noored õue tegutsema!". Projekti käigus soetati Lüllemäe Põhikooli juurde välilauatenniselaud, väli lauamängudelaud, pingid, laud ja jalgrattahoidja. Lisaks soetati 4 drooni koos vajalike rajatähistega.

Projekti kogumaksumus oli 8 216,40 eurot. Projekti viidi ellu LEADER programmi meede 2 „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks" toel. PRIA ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu toetus nimetatud meetmest oli 7 000,00 eurot.


Statistika

Rahvaarv: 973 (01.01.2017)
Pindala: 230 km²
Suurim asula: Kaagjärve (269)
Koole: 1
Lasteaedu: 2
Külasid: 14

Kontaktid